Veterinary subvisual horse
Taylorella equigenitalisKlebsiella pneumoniaePseudomonas aeruginosa 検出のためのトータルソリューション
QIAGENは、Taylorella equigenitalisKlebsiella pneumoniaePseudomonas aeruginosa 検出のための簡便で感度・特異性の高いソリューションをお届けします。